Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Nhân lực nông nghiệp công nghệ cao - cốt lõi để phát triển

Nông nghiệp | Lợi ích và mục tiêu phát triển nông nghiệp nền nông nghiệp công nghệ cao là rất rõ ràng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chỉ đầu tư về công nghệ là chưa đủ, mà còn đòi hỏi đội ngũ nhân lực có chuyên môn. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cũng nhận định, nền nông nghiệp Việt Nam lâu nay vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm là chính, nhân lực có chuyên môn, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế so với những yêu cầu hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, những rào cản về chính sách để các doanh nghiệp có thể tiếp cận với công nghệ cao cũng rất khó khăn, khiến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam vẫn chưa đạt được những kết quả như mong đợi.

Nông nghiệp | Hơn 8ha diện tích đất trồng cà chua ngoại áp dụng nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn GlobalGAP của doanh nghiệp này phải đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Đối với việc đưa công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam thì sẽ có rất nhiều khó khăn..

Chính sách về tiếp cận công nghệ đã khó, tìm nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu về công nghệ cao cũng là một trong những rào cản khiến nhiều vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao càng gặp khó khăn hơn.

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, hiện nay tỷ lệ hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mới chỉ đạt chưa đến 1%. Con số này cho thấy đây là một ngành sản xuất còn rất nhiều khoảng trống về công nghệ cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ phát triển tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khối ngành nông - lâm - ngư nghiệp lên khoảng 50% vào năm 2020. Dự báo, đến năm 2020, nguồn nhân lực khối ngành này sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi