Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiêp | Nông dân sáng chế máy gieo hạt rau: Thật khâm phục!

Nông nghiệp | Sử dụng máy gieo hạt để thay thế cho việc gieo hạt theo cách truyền thống. Ông Lê Công Thành ở Đồng Nai đã tiết kiệm được thời gian trong việc gieo giống rau, chỉ trong vòng 1 phút chiếc máy này đã gieo được 6 hàng rau. Trong khi đó gieo hạt bằng tay chỉ gieo được 1 hàng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi