Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Quy định trong Luật đất đai về quyền sử dụng đất

Nông nghiệp | Câu hỏi: "Năm 1993 đơn vị bố tôi ra quyết định cho mẹ tôi mượn đất để sinh sống, không ghi thời hạn và có dấu của đơn vị. Khi đó, em trai của bố tôi từ Nam về chưa có chỗ ở, nên bố mẹ tôi cho mượn 1 phần đất để chú làm ăn. Đến năm 1999, chú tự ý cắt miếng đất đang mượn để sang nhượng lại cho người khác, bố tôi đã có đơn lên phường để khiếu nại. Tuy nhiên, đến năm 2000, bố tôi qua đời, mẹ tôi không thể tiếp tục theo đuổi vụ việc. Năm 2008, tỉnh có quy hoạch làm khu công nghiệp, khi địa chính vào đo đạc thì em trai bố tôi tự đứng ra kê khai nhận đất của mình để chờ hưởng đền bù. Hiện khu đất này vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Bây giờ chúng tôi muốn đòi lại mảnh đất đó của mình thì phải làm như thế nào?"

Nông nghiệp | Với câu hỏi trên, Theo  Điều 166 Luật đất đai 2013 Quyền của người sử dụng đất được ghi nhận như sau:

1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo dữ liệu cung cấp,  đơn vị ra quyết định cho mượn đất nên mẹ chị Hà là người có quyền sử dụng đất.Trong trường hợp này, để đòi lại quyền sử dụng đất, mẹ chị có thể nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân, nơi có đất, yêu cầu người chú của chị chấm dứt hành vi sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của mẹ chị. Đồng thời yêu cầu tuyên bố những giao dịch chuyển nhượng đất mà chú chị đã thiết lập vô hiệu. Cần lưu ý: đơn khởi kiện nộp cùng bản sao có công chứng các quyết định mượn đất đơn vị đã giao. 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi