Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Thái Nguyên: Đẩy mạnh liên kết sản xuất sau 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông

Nông nghiệp | Cách đây 10 năm, Nghị quyết 26, Hội nghị Trung ương 7 khoá X "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", gọi tắt là Nghị quyết tam nông đã được ban hành. Đây là nghị quyết bao trùm đầy đủ về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam từ 1975 đến nay. Sau 10 năm thực hiện, nhiều địa phương đã có những thay đổi vượt bậc trong phát triển nông nghiệp.

 Nông nghiệp | Thay đổi cách thức sản xuất và tiêu thụ chè ngay tại vùng chè truyền thống là bước ngoặt lớn đối với đại đa số người trồng chè ở Thái Nguyên. Doanh nghiệp và nông dân đã hình thành nên những chuỗi liên kết, vùng sản xuất quy mô lớn.

Liên kết sản xuất cũng là một trong những thành tựu của ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã được Bộ NN&PTNT ghi nhận trong buổi kiểm tra, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sau 10 năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tại Thái Nguyên bình quân đã đạt được 6,2%/năm. Trong khi năm 2008, nông nghiệp toàn tỉnh đạt trên 6.800 tỷ đồng thì đến năm 2017 đã đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Tái cơ cấu nông nghiệp được thực hiện 1 cách mạnh mẽ và có những chuyển biến rõ rệt, đời sống văn hóa, xã hội của dân cư nông thôn được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu/người/năm (2007) lên 26 triệu/người năm (2017).

Cũng trong buổi tổng kết này, Thái Nguyên đã đặt ra các mục tiêu cho từng giai đoạn 2020 và 2030 nhằm xây dựng NTM văn minh, hiện đại.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì sẽ tiếp tục kiểm tra đánh gia kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khoá X "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" tại Bắc Kạn. 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi