Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Thực trạng mất cân bằng giới tính tại Việt Nam

Nông nghiệp | Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam thay đổi không đáng kể: từ 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2015) còn 112,2 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2017). Mức chênh lệch giới tính này được cho là đang tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng.

Nông nghiệp | Thống kê chuyên ngành dân số cho biết, trên cả nước vẫn còn 45 tỉnh, thành có tỷ số giới tính khi sinh tăng và ở mức cao đáng báo động (từ 115 trẻ trai/100 trẻ gái).

Trong đó, 10 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Trong số này, có địa phương tỷ số giới tính khi sinh lên đến 120 trẻ trai/100 trẻ gái.

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam xuất hiện từ đầu thế kỷ 21. Nếu như năm 2006 tỉ lệ giới tính khi sinh nam/nữ là 109/100, thì năm 2018 dự báo là 113/100, điều đó cho thấy tỉ lệ mất cân bằng tăng rất nhanh, trở thành vấn đề xã hội đáng báo động.

Tình trạng mất cân bằng giới tính của nước ta đang ở mức báo động. Có rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ mặt đặt tên nhưng nguyên nhân chính của vấn đề này là gì? 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi