Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, thoát lũ

Nông nghiệp | Dự báo, miền Bắc chuẩn bị đón một đợt mưa lớn trong khi mực nước hồ đang cao hơn quy định nên thủy điện Hòa Bình và Sơn La sẽ mở cửa xả đáy.

Nông nghiệp | Theo Lãnh đạo thủy điện Hòa Bình: Việc mở 1 cửa xả đáy của thủy điện Hòa Bình bắt đầu với lưu lượng 1.600 m3/giây sẽ làm cho mực nước tại sông Hồng khu vực Hà Nội tăng cao thêm 1,2 m so với ngày thường và cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến dòng chảy ở các vùng hạ du. Tuy nhiên, các địa phương cần phải thông tin liên tục cho người dân biết và hết sức lưu ý đề phòng rủi ro trong quá trình sản xuất quanh các vùng triền sông có mực nước lên cao.

Theo Tổng Cục phòng chống Thiên tai: Việc xả đáy 1 cửa thủy điện Hòa Bình sẽ kéo dài đến hết tuần sau. Việc quyết định xả đáy 1 cửa hoặc nhiều cửa cũng như thời gian xả cụ thể sẽ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định dựa trên căn cứ diễn biến thực tế của mưa lũ trong các ngày tới.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi