Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Xử lý người không thực hiện ngăn chặn lãng phí

Nông nghiệp | Theo phản ánh của một số người dân, điện thắp sáng tại khu vực A thường xuyên để đến 8 giờ sáng, gây lãng phí rất lớn. Người dân đã có phản ánh đến Công ty chiếu sáng đô thị để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên tình trạng này không được cải thiện. Xin hỏi, pháp luật có quy định như thế nào về xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khắc phục mà vẫn để xảy ra lãng phí?

Nông nghiệp | Xử lý người không thực hiện ngăn chặn lãng phí

+ Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP thì: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí mà không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của Nghị định Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Trường hợp do chậm ngăn chặn, khắc phục để tiếp tục xảy ra lãng phí gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức hoặc pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

+ Căn cứ vào quy định trên, thì Giám đốc công ty chiếu sáng đô thị phải có trách nhiệm giải quyết, ngăn chặn ngay tình trạng lãng phí điện chiếu sáng. Tuy nhiên, dù biết thông tin nhưng người này đã không thực hiện biện pháp gì mà vẫn để tình trạng lãng phí xảy ra thì phải chịu xử lý kỷ luật. Mức độ xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi