Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn chuyển động 07.07.2018

Nông thôn chuyển động 07.07.2018 sẽ có những nội dung chính như sau: - NGHỆ AN: NẮNG NÓNG THIÊU RỤI 55HA RỪNG - QUẢNG NGÃI: KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ 570 TỶ ĐỒNG XỬ LÝ NẠN SẠT LỞ - “VUA” LỤC BÌNH GIẤY SÁNG TẠO TÁC PHẨM TỪ… BÌA CARTON - SINH VIÊN LÀM ĐƯỜNG BÍCH HỌA TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi