Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn mới | Xây dựng nông thôn mới ở thôn bản khó khăn: Cần chính sách đặc thù - NTM 416

Nông thôn mới | Sau 8 năm với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tới nay cả nước có 3.370 xã( 37,76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn 1.922 xã dưới 10 tiêu chí trong đó có khoảng 363 xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo dưới 10 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí quan trọng như giao thông, điện, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường. Nguyên nhân hầu hết là các xã có diện tích rất lớn, mật độ dân số thưa, gồm nhiều thôn bản có diện tích lớn hơn các xã ở bằng. Dẫn đến các thôn bản khó khăn rất khó để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Do đó chính sách đặc thù dành riêng cho các thôn bản khó khăn là điều rất cần thiết.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi