Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn mới vùng khó khăn nhìn từ mô hình làng mới Saemual

Hơn chục năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, kéo theo khoảng cách phát triển giữa vùng thành thị và nông thôn ngày càng lớn. Những làng quê dường như đang bị tụt lại đằng sau, đặc biệt là ở các vùng núi cao, biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Các thành viên quỹ toàn cầu hóa Saemual tin rằng, mô hình làng mới Saemual sẽ giúp rút ngắn khoảng cách

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi