Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn mới

Ô nhiễm nguồn nước vụ Đông Xuân 2018 và hệ lụy

05h03' 05/02/2018 127 views
Các thủy điện lớn miền Bắc đang xả lũ để phục vụ công tác đổ ải. Nước thủy điện đổ xuống đã dồn nguồn nước ô nhiễm trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải về hạ nguồn, chất lượng nước ô nhiễm trầm trọng: Nước ...

Di dân tự do ở Tây Nguyên: Đất lành chim... ở lại?

124 views
Những năm qua, người dân từ các tỉnh phía bắc vẫn có xu hướng rời quê hương vào các tỉnh Tây Nguyên - nơi có điều kiện thuận lợi, để tìm một cuộc sống mới. Vấn đề di cư tự do tiếp tục tiềm ẩn nhiều ...

Gỡ khó tín dụng cho nông nghiệp nhìn từ phát triển quỹ hỗ trợ nông dân

07h09' 26/12/2017 183 views
Làm sao để nguồn vốn tín dụng lưu thông mạnh mẽ trong nền sản xuất nông nghiệp và tạo động lực cho nông dân phát triển kinh tế?

Phát huy nhiều nguồn lực để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

165 views
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới, tới hết tháng 12 năm nay, cả nước có 2.884 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Ninh: Hình thành hợp tác xã kiểu mới

258 views
Cơ chế chính sách phù hợp như phân chia lợi nhuận hợp lý, không xóa bỏ kinh tế cá thể để nâng cao tính liên kết và hiệu quả làm ăn của các hộ cá thể...

Bình Dương: Hạ lãi suất vay quỹ hỗ trợ nông dân còn 5%/tháng

08h05' 19/12/2017 205 views
Mặc dù nông nghiệp chiếm tỉ trọng khá thấp trong GDP toàn tỉnh, nhưng Bình Dương vẫn có nhiều chính sách đặc thù cho nông nghiệp phát triển.

Hướng đi táo bạo ở vùng cam Cao Phong

264 views
Đây là thời điểm cả miền Bắc bước vào đợt thu hoạch rộ vụ cam chính trong năm.

Nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số

136 views
Việc thực hiện tập huấn cho bà con về sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đã bắt đầu được triển khai tại 21 tỉnh vùng núi, trong đó bắt đầu bằng hội nghị tại Phú Thọ.

Thanh niên nông thôn với phong trào xây dựng nông thôn mới

152 views
Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các đoàn viên thanh niên trong cả nước cũng đã chung tay xây dựng nông thôn mới.