Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông thôn mới

Phát huy nhiều nguồn lực để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

187 views
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới, tới hết tháng 12 năm nay, cả nước có 2.884 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Ninh: Hình thành hợp tác xã kiểu mới

302 views
Cơ chế chính sách phù hợp như phân chia lợi nhuận hợp lý, không xóa bỏ kinh tế cá thể để nâng cao tính liên kết và hiệu quả làm ăn của các hộ cá thể...

Bình Dương: Hạ lãi suất vay quỹ hỗ trợ nông dân còn 5%/tháng

08h05' 19/12/2017 246 views
Mặc dù nông nghiệp chiếm tỉ trọng khá thấp trong GDP toàn tỉnh, nhưng Bình Dương vẫn có nhiều chính sách đặc thù cho nông nghiệp phát triển.

Hướng đi táo bạo ở vùng cam Cao Phong

304 views
Đây là thời điểm cả miền Bắc bước vào đợt thu hoạch rộ vụ cam chính trong năm.

Nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số

165 views
Việc thực hiện tập huấn cho bà con về sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đã bắt đầu được triển khai tại 21 tỉnh vùng núi, trong đó bắt đầu bằng hội nghị tại Phú Thọ.

Thanh niên nông thôn với phong trào xây dựng nông thôn mới

174 views
Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các đoàn viên thanh niên trong cả nước cũng đã chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao an ninh trật tự trong hoàn thành tiêu chí số 19 của nông thôn mới

165 views
Tiêu chí 19 của nông thôn mới về an ninh trật tự là vấn đề khó cho nhiều địa phương...

Làng chài Vung Viêng thay đổi diện mạo sau 3 năm lên bờ

175 views
Làng chài Vung Viêng là nơi sinh sống của hàng nghìn dân chài với nghề chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Thúc đẩy khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

249 views
Đã có quá nhiều chủ trương, Chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào Nông nghiệp nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn, thậm chí số doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp còn đang giảm đi theo từng năm.