Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nuôi gà giống, lãi nửa tỷ mỗi năm

Hiện nay, gà Hồ đang được nhân giống rộng rãi và nuôi thương phẩm trên phạm vi cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nhiều hộ gia đình.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi