Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nuôi gà sạch: 1 vốn 4 lời - Khởi nghiệp 345

Gác lại tấm bằng đại học Tài nguyên và môi trường, rời bỏ một công việc ổn định, với số vốn 50 triệu đồng tích góp được, anh Quách Văn Bộ, Như Thanh - Thanh Hóa quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình - chăn nuôi gà sạch. Sau 4 tháng chăn nuôi với điểm tựa vững chắc là các chuyên gia Khởi nghiệp, anh Bộ thu về thành quả đầu tiên là số tiền lãi trên 60 triệu đồng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi