Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nuôi thỏ mùa nóng: Kinh nghiệm quý được chia sẻ

Chăn nuôi thỏ trong những năm gần đây đang rất phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao. Tuy vậy, với điều kiện môi trường nóng ẩm nuôi thỏ quy mô lớn ở Việt Nam hiện còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân gây thất thoát lớn trong quá trình nuôi thỏ. Do vậy mà, kỹ thuật nuôi thỏ trong mùa nóng là kinh nghiệm hết sức quan trọng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi