Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nuôi tôm càng xanh toàn đực

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực tại Mỹ Đức - Hà Nội là hướng đi mới trong phát triển kinh tế, không những nâng cao thu nhập cho người nuôi trồng thủy sản, mà còn góp phần cải thiện môi trường.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi