Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ô nhiễm nguồn nước vụ Đông Xuân 2018 và hệ lụy

Các thủy điện lớn miền Bắc đang xả lũ để phục vụ công tác đổ ải. Nước thủy điện đổ xuống đã dồn nguồn nước ô nhiễm trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải về hạ nguồn, chất lượng nước ô nhiễm trầm trọng: Nước đen kịt, sủi bọt, hôi tanh, ngập ngụa rác thải. Nhiều nông dân không dám lấy nước vào ruộng khiến công tác đổ ải bị chậm trễ. Ô nhiễm nguồn nước sản xuất đang là mối lo lắng của cả ngành thủy lợi và nông dân.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi