Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phác đồ điều trị chim bồ câu bị Newcastle ghép ORT

Nuôi 200 con chim bồ câu, mấy ngày nay bồ câu có hiện đi phân xanh trắng, rồi bỏ ăn, thở khò khè. Hỏi nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này và cách khắc như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi