Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phác đồ trị bệnh cầu trùng cho gà

Gà thương phẩm 20 ngày tuổi, 2 ngày nay gà có hiện tượng rủ đầu, phân lẫn máu, xõa cánh. Đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi