Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa đang thu lại kết quả tích cực

Không chỉ gây ra hiện tượng cháy rầy, làm giảm đáng kể năng suất lúa. Rầy còn là môi giới lan truyền bệnh 1 số bệnh, trong đó nguy hiểm nhất là lùn sọc đen. Năm ngoái, loại dịch bệnh này đã gây hại tới trên 62.000 ha lúa của cả nước. Trong đó có trên 22.000 ha bị mất trắng. Chính vì vậy, năm nay, công tác phòng chống dịch đã được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, bước đầu cho những kết quả đáng ghi nhận.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi