Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng trị bệnh tai xanh ghép dịch tả ở lợn

Nuôi 50 con lợn, lợn đi ngoài phân đen, phân lỏng màu xanh, bụng với mông có mụn li ti và càng ngày càng to, đã chết 3 con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi