Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng trị lợn bị bệnh tiêu chảy cấp PED

Lợn con mới đẻ biểu hiện đi ngoài phân lỏng trắng, chảy nước dãi, vẫn bú bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi