Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng trừ rệp xanh gây hại cây sâm đương quy

Cây sâm đương quy đã trồng theo quy trình sạch được 3 tháng. 1 tuần nay có hiện tượng trên đọt non có nhiều rệp xanh và kiến vàng nhỏ. Hỏi biện pháp sinh học để khắc phục cho cây?

- Bổ sung đủ nước cho cây

- Chọn những loại thuốc có nguồn gốc sinh học và thảo mộc như BEAUVERIA SP hoặc METARHIZIUM hoặc ROTENONE hoặc MATRINE. Dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi