Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phòng và trị bệnh phó thương hàn ở lợn

Heo nuôi thương phẩm được 20kg, đi ngoài phân đen hơi loãng, bỏ ăn và nằm im một chỗ mệt mỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi