Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phủ xanh vùng cát trắng làm giàu

Giữa vùng cát trắng mênh mông ven bờ phá Tam Giang là trang trại 80 ha của ông Nguyễn Quang Don, thuộc địa phận xã Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Mô hình RVAC mang về thu nhập gần 700 triệu đồng cho ông Ron.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi