Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phương pháp diệt trừ sâu vẽ bùa gây hại trên cây bưởi

Cây bưởi trồng được 3 tháng bị sâu vẽ bùa gây hại thì phải khắc phục như thế nào?

Để khắc phục tình trạng sâu vẽ bùa gây hại trên cây bưởi, TS. Nguyễn Thị Nhung tư vấn các biện pháp sau đây:

Khắc phục sâu vẽ bùa gây hại trên cây bưởi:

- Cây bưởi giai đoạn năm thứ nhất – năm thứ 3 sau trồng thường ra những đợt lộc lai rai, đây chính là điều kiện thuận lợi cho sâu vẽ bùa phát sinh gây hại

- Cần để cây ra lộc tập trung, cắt bỏ lộc ra lai rai

- Cần phun thuốc đúng thời điểm vào giai đoạn lộc ra được từ 2-3 cm, dàng 1 trong các loại thuốc có hoạt chất: ABAMECTIN hoặc EMAMECTIN BENZOATE hoặc MATRIN hoặc ROTENONE hoặc DIAFENTHIURON theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi