Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Phương pháp trị hiện tượng rụng quả ở cây cam

Có trồng 2 vườn cam 7 năm tuổi, hiện đã rụng hoa gần hết, trời mới mưa 1 trận. Hỏi bây giờ phun thuốc sâu + tưới nước + bón phân có được không, hay phải chờ 1 thời gian nữa mới làm?

- Khắc phục hiện tượng cam bị rụng hoa:

+Trong thời gian cây ra hoa đậu quả không nên tác động gì

+Không nên phun thuốc trừ sâu khi không biết là sâu gì

+Cây ra hoa đậu quả không nên bón phân

+Phun thêm các chất tăng đậu quả: NAA

+Khi cây đậu quả bón ĐẠM, KALI

+Phun các chế phẩm giàu Bo, K, Ca để tăng tỷ lệ đậu quả

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi