Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Quảng Ngãi: Triển khai nhiều biện pháp tiêu thụ dưa hấu cho nông dân

Tình hình vụ sản xuất dưa hấu năm nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn ra như thế nào? Vì sao mà tình trạng ế thừa và phải kêu gọi giải cứu cứ lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi