Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Quy trình xử lý ao nuôi thủy sản trước khi thả giống

Tình trạng ô nhiễm môi trường làm cá chết, tôm chết, thủy sản chết phần lớn là do các chất hữu cơ dư thừa từ thức ăn, phân và các rác thải khác đọng lại dưới đáy ao nuôi. Ngoài ra, còn các hóa chất, kháng sinh được sử dụng trong quá trình nuôi trồng cũng dư đọng lại mà không được xử lý. Do vậy, trước mỗi vụ nuôi trồng thủy sản, các chuyên gia khuyến cáo bà con, cần thực hiện xử lý ao nuôi thủy sản, có nguồn giống đảm bảo, lựa chọn được nguồn thức ăn phù hợp...

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi