Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Rệp sáp "tấn công" gây bệnh trên cây hồ tiêu

200 trụ tiêu đang ra hoa, ở dưới gốc tiêu có nhiều rệp sáp bám quanh gốc. Hỏi dùng thuốc trực tiếp diệt rệp sáp bám quanh gốc được không, dùng loại thuốc nào hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi