Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sâu "vẽ bùa" gây hại lá mướp đắng: Cách diệt trừ hiệu quả

Cây mướp đắng tròng 15 ngày có sâu nhỏ vẽ lá thành những đường ngoằn ngoèo phải khắc phục thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi