Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sự cố môi trường biển: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Sự cố môi trường biển miền trung là một sự cố hết sức nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ. Nhưng bằng sự nỗ lực của hệ thống chính quyền các cấp, sự đoàn kết vượt khó vươn lên của người dân chúng ta đã vượt qua, sự cố này cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá về quá trình điều hành kinh tế xã hội của đất nước.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi