Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sử dụng cây thuốc tự nhiên để phòng bệnh cho lợn con như thế nào?

Không tốn nhiều chi phí thuốc men, phòng bệnh cho đàn lợn, chàng trai trẻ tại Quốc Oai, Hà Nội đã sử dụng các loại cây thuốc tự nhiên để phòng bệnh viêm ruột tiêu chảy cho lợn con
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi