Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sử dụng thuốc gì để phụ xịt khi sầu riêng bị vàng lá, cháy lá?

50 cây sầu riêng có biểu hiện vàng lá có đốm đen, có 1 số cây bị cháy lá. Chưa dùng thuốc gì. ? Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi