Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sự mai một của lễ hội, những vấn đề phát sinh của hiện tại

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới Mậu Tuất. Mùa xuân tới, chỉ ngay sau ngày mùng một, là hơn 8.500 lễ hội lớn nhỏ liên tục diễn ra, phần lớn tập trung vào 3 tháng mùa xuân. Câu chuyện quản lý lễ hội, hạn chế những hình ảnh phản cảm, bạo lực luôn là câu chuyện đau đầu của ngành văn hóa. Quản lý ra sao để đảm bảo lễ hội không bị thương mại hóa, tránh được những hình ảnh không đẹp nhưng vẫn giữ được đúng theo truyền thống luôn là bài toán khó.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi