Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Sức "tàn phá" nặng nề của côn trùng gây hại cây rau bầu | VTC16

Rau bầu biểu hiện bị xoăn ngọn, xoăn lá. Bị 10 ngày nay. Đã dùng nước vôi đổ vào gốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi