Thông tin về nhà nông vì nhà nông

TP. HCM mở thêm nhiều sân chơi để giới thiệu nông sản an toàn

Nhằm triển khai Quyết định 6485 của UBND TP. HCM về chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt –VietGAP. Sở NN&PTNT TP. HCM đã tổ chức rất nhiều chợ phiên nông sản an toàn để tạo điều kiện cho người dân thành phố tiếp cận nguồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận… Góp phần quảng bá sản phẩm nông sản.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi