Thông tin về nhà nông vì nhà nông

TP.Hồ Chí Minh: Sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân trồng rau mầm

Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM đã giải ngân hàng chục tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua nguồn vốn của quỹ, bà con đã có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đặc biệt với một thành phố lớn, những mô hình cần diện tích đất ít, khi sử đụng nguồn vốn này, đã mang lại kết quả rất khả quan. Mà mô hình chúng tôi giới thiệu ngay sau đây là một ví dụ điển hình

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi