Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tận mục trại nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAHP đầu tiên tại TP.HCM

Lần đầu tiên tại TP.HCM, một mô hình chăn nuôi heo khép kín được xây dựng, đảm bảo an toàn thực phẩm từ con giống, thức ăn tới nuôi thương phẩm và chế biến các sản phẩm từ thịt heo. Hiện tại, bình quân mỗi tháng, trại Gia Phát có doanh thu khoảng 5 tỷ đồng. Đây là mô hình kiểu mẫu theo hướng VietGAHP được các chuyên gia đánh giá là thành công tại TP.HCM.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi