Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thái Bình: Người dân lo ngại nguồn cấp nước sạch ô nhiễm

Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu của khu vực đồng bằng sông Hồng về tỉ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Tại nhiều địa phương ở tỉnh này, gần như 100% người dân đăng ký sử dụng nước máy do các doanh nghiệp được UBND tỉnh này cấp phép thực hiện dự án cấp nước sạch. Tuy nhiên tại một số địa phương của tỉnh Thái Bình do lo ngại nguồn cấp nước sạch không đảm bảo nên nhiều hộ dân chỉ đăng ký sử dụng nước sạch trên giấy tờ còn thực tế họ vẫn sử dụng nguồn nước truyền thống cho đảm bảo vệ sinh.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi