Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thăng trầm của " Vua cá thịt trắng" xuất khẩu Việt Nam - NTTG số 429

Cá tra một trong mười mặt hàng xuất khẩu tỉ đô của Việt Nam cùng với trái cây, gạo, gỗ, cà phê và hồ tiêu là sản phẩm chiến lược quốc gia, được Chính Phủ ưu ái dành riêng một nghị định về cá tra cùng với người anh là cá ba sa đã được xây tượng đài tại vùng đất An Giang, thì biểu tượng cá tra đã được dựng lên ở Đồng Tháp. Cùng với tôm cá tra cũng đã từng xuất khẩu hơn 100 Quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên trải qua hàng chục năm sản xuất và nuôi trồng chế biến và xuất khẩu, cá tra từng là biểu tượng cho sự giàu có ở vùng ĐBSCL thì đã có lúc tưởng chừng như thoái trào.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi