Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thời gian tiêm phòng phù hợp cho lợn con

Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp: Thời gian tiêm phòng phù hợp cho lợn con?

Tôi nuôi 30 con lợn được 1 tháng. Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp lợn chưa tiêm vacxin lần nào có nên tiêm lại vacxin từ đầu không và lịch tiêm vacxin như thế nào ?

PGS.TS Lê Văn Năm trả lời như sau:

-Lợn 1 tháng chưa tiêm VACCIN lần nào thì phải tiêm ngay:

-VACCIN TAI XANH, DỊCH TẢ LỢN , TỤ HUYẾT TRÙNG , PHÓ THƯƠNG HÀN

-Sau mỗi lần tiêm cần cho uống:

+T.COLIVIT (hoặc thuốc khác chứa hoạt chất: BYCOMYCIN, OXYMYKOIN): 20g

+T.CÚM GIA SÚC (hoặc thuốc khác chứa hoạt chất: ACETAMINOPHEN): 20g

+SUPER VITAMIN: 20 g

Tất cả dùng cho 100kg lợn uống trong ngày, dùng 3 ngày

Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi