Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thời sự nông thôn 06.07.2018

Thời sự nông thôn 06.07.2018 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - 2 GIỐNG CÂY CẢNH NHẬP NGOẠI ĐỘC LẠ HÚT KHÁCH - MÍA Ế, ĐƯỜNG TỒN KHO, PHÚ YÊN KIẾN NGHỊ MIỄN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG XUỐNG 0% - GIÁ LỢN HƠI VIỆT NAM CAO NHẤT THẾ GIỚI VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NÓNG RỰC TUẦN QUA VÌ EL NINO TRỞ LẠI?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi