Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thời sự nông thôn 12.07.2018

Những tin chính sẽ có trong chương trình Thời sự nông thôn 12.07.2018: - GIÁ LỢN TIẾP TỤC TĂNG CAO - THỊT LỢN TRUNG QUỐC Ồ ẠT TUỒN VỀ VIỆT NAM - HẢI DƯƠNG: NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG SỢ HÃI VÌ ĐÁ RƠI TỪ TRÊN NÚI - THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỤ GÂY RỐI TẠI BÌNH THUẬN - QUẢNG NGÃI KHAI QUẬT TÀU CỔ

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi