Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thu nhập hàng chục triệu đồng 1 tháng nhờ trồng rau nhút và rau ngổ

Với những người dân miền tây nam bộ, tận dụng nguồn nước mùa lũ, việc trồng rau nhút và rau ngổ giúp bà con có thu nhập hàng chục triệu đồng 1 tháng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi