Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thuốc điều trị bệnh xoăn lá, vàng đọt, lá bạc màu trên cây cà phê

Trồng được một ha cà phê được một năm tuổi, có hiện tượng tượng 25% vườn bị xoăn lá, vàng lá, một số cây thì có hiện tượng lá cây bạc màu, đọt non thì không phát triển, ngoài ra thì bình thường, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi