Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Bạn đã từng thấy cách nuôi lươn trong can?

Thủy sản | Nuôi tôm thẻ chân trắng, bây giờ định nuôi lươn trong can để trong ao nuôi tôm. Hỏi nuôi như thế có nuôi được không?

Thủy sản | Lưu ý khi nuôi lươn trong can

+ Độ mặn trong ao nuôi lươn trên 10/1000 là không đạt, lươn sống tốt ở độ mặn 5/1000, tốc độ sinh trưởng tốt hơn. Nếu độ mặn cao thì cần thuần hóa lươn trước khi thả để nuôi được

+ Thức ăn và chất thải của lươn sẽ làm ô nhiễm môi trường ao nuôi tôm. Tôm sẽ bị sốc. Cần lưu ý xử lý chất thải của lươn

+ Ngoài ra cần lưu ý đến độ kiềm trong ao nuôi tôm

+ Các khí độc H2S cao cũng làm tôm bị sốc, chết, chậm lớn

+ Nên nuôi lươn trên bể, mương hay ao thì sẽ tốt hơn

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi