Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Bệnh trùng bánh xe ở cá: Người chăn nuôi có biết?

Thủy sản | 7 sào ao 1,5 m nước mới thả cá được hơn 1 tháng. Thả 5.000 cá hương, 500 cá chép + 100 trắm cỏ + 100 trắm đen và cá rô phi. 3 ngày nay, cá rô phi bị chết, trong mang có màng trắng, ăn kém. Đã chết khoảng 200 con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

 Thủy sản | Khắc phục cá bị nhiễm bệnh ký sinh trùng đơn bào ( trùng bánh xe,..):

  • Dùng SUNFAT ĐỒNG ( CuSo4) 0.5g/1m3/ 1 tuần 2 lần. 3 ngày sau đánh 1 lần để diệt ký sinh trùng.
  • Nếu không khỏi hẳn, sử dụng thảo dược diệt ký sinh trùng SANTA  hoặc PAZA.          

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi