Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Cách gây màu nước cho ao nuôi tôm

Thủy sản | Ao tôm thả được 4 ngày. Nước ao trong có thể nhìn thấy lề ao. Xin hỏi có nước như thế có ảnh hưởng gì đến việc nuôi tôm không?

Thủy sản | Cách gây màu nước cho ao nuôi tôm

•    Khi nuôi tôm mới thả giống phải gây được màu vì tôm ăn tảo
•    Tảo phát triển muốn nhìn được phải đo độ trong 30-40 cm. Nếu không nhìn thấy ngón tay là được.
•    Gây màu cho ao 1000 m2:  10kg rỉ đường + men vi sinh + 5 kg đậu tương hoặc thức ăn của tôm,  trộn và ủ, bón nước 3-5 ngày.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi