Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Thủy sản | Cách tạo màu cho nước ao nuôi cá

Thủy sản | Do mưa nhiều nước trong ao trôi hết màu nước. Sau mưa đã bón vôi theo quy định. Hỏi có thể cắt cây xanh để tạo màu nước cho ao được không?

Thủy sản | Tạo màu cho nước ao

+ Dùng 2-3kg VÔI cho 100m3 nước hòa tan té đều

+ Không nên dùng cây xanh để gây màu nước, vì thân cây thối sẽ làm ô nhiễm đáy ao

+ Nên dùng ĐẠM URE 0,5kg/100m3 nước, hòa tan té đều làm nước trong

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi